Đăng Nhập
  
vietnamonline
  
 Lượt truy cập
  
Quyết định 535/QĐ-TTg phê duyệt đề án nâng cao năng lực, ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn năm 2030 đinh hướng đên 2045

 

 Quyết định 535/QĐ-TTg phê duyệt đề án nâng cao năng lực, ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn năm 2030 đinh hướng đến 2045

drive.google.com/file/d/1MIsK-qLLAtNoKrjSlYv2Yc-LynsEZQzv/view

 
nghị định 112/2020 về xử lý kỷ luật CB-CV-VC
nghị định 71 về việc sửa đồi nghị đinh 112/2020
nghị quyết 30-NQ/TU về đề án 06 của tỉnh ủy Khánh Hòa
thông tư 27-2022 hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động của gia đình, ngoài cơ sở giáo dục
Thống kê đăng ký dự tuyển 10 năm học 2023-2024, giai đoạn 1.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VỀ KKNH TẾ- XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA
TÀI LIỆU HƯỚNg DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ THỂ THAO TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
BỘ TÀI LIỆU PHÊ DUYỆT HƯỚNG DẪN SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU TAI NẠN THƯƠNg TÍCH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM, HỌC SINH
Cv 929 của SGD-ĐT Khánh Hòa về công tác tuyển sinh lơp 10- năm học 2023-2024
kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
nghị định 104/ CP bổ sung một số điều về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
thông tư 19/2022
thông tư 16/2022 quy định tiêu chuẩn thư viện
tông tư 17/2022
THÔNG TƯ 25-2020 CỦA BỘ GDĐT
THÔNG TƯ 32-2020 CỦA BỘ GDĐT
THÔNG TƯ 36-2017 CỦA BỘ GDĐT
THÔNG TƯ 26-2020 CỦA BỘ GDĐT
THÔNG TƯ 22-2021 CỦA BỘ GDĐT
NGHỊ QUYẾT 12/2022/NQ- HĐND ngày 23/9/2022 cảu HĐND tỉnh Khánh Hòa
Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Việt Solutions”
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2447/QD-BYT (6/9/2022) - BAN HÀNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NƠI CÔNG CỘNG.
Công văn số 1929/SVHTT-QLTDTT ngày 04/8/2022 của Sở VH&TT tỉnh KH về việc Thông báo thời gian phát sóng hướng dẫn tập luyện môn Đá cầu, Bơi, lội trên sóng KTV năm 2022
Thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu khóa hè 72 năm 2022 của Nhà thiếu nhi Diên Khánh
Công văn số 1142/SGDĐT-QLCL ngày 21/5/2022 của Sở GD & ĐT Khánh Hòa v/v thông báo địa điểm các hội đồng coi thi Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng từ năm học 2022-2023 trong trường THCS Phan Chu Trinh
Công văn số 122/PGD&ĐT-YT ngày 23/02/2022 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh V/v thực hiện triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Công văn số 122/PGD&ĐT-YT ngày 23/02/2022 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh V/v thực hiện triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
 Liên kết web
 Hình ảnh
 CLB sáng tác
151 Lý Tự Trọng, Diên Khánh
Tel: 058-6259077 / 3580336 / 2214346.
Email: c2pctrinh.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:....................................
Thiết kế bởi CenIT