Đăng Nhập
  
badinh
  
 Lượt truy cập
  
Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Việt Solutions”

 

 

TÓM TẮT QUY CHẾ CUỘC THI
Tên gọi:
Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions”
(gọi tắt là Cuộc thi).
Mục đích tổ chức:
1. Tìm kiếm và công bố các bài toán về chuyển đổi số Việt Nam ở các
ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp.
2. Tìm kiếm và trao giải cho cặp bài toán và cách làm mới xuất sắc cho
ngành.
3. Tìm kiếm và trao giải cho các cặp bài toán và giải pháp xuất sắc cho địa
phương.
4. Tìm kiếm và trao giải cho các cặp bài toán và giải pháp xuất sắc cho
doanh nghiệp.
5. Tìm kiếm và trao giải cho các cặp bài toán và giải pháp xuất sắc cho
các dự án về cộng đồng.
Đối tượng tham gia:
Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có bài toán và giải pháp
phù hợp với mục đích của Cuộc thi.
Cơ quan chủ trì:
Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thông tin liên hệ: Địa chỉ số 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
điện thoại 0243.556.3461.
Đơn vị tổ chức và đơn vị đồng hành tổ chức:
- Cục Tin học hóa. Thông tin liên hệ: Địa chỉ tầng 21 tòa nhà VNTA, số
68 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại:
0243.7821766, email:
vanthucucud@mic.gov.vn.
- Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel
- Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings (Galaxy Digital Holdings Co.
Ltd)

cơ cấu giả thưởng:

1.Bài toán chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh
nghiệp xuất sắc nhất: 01 giải, 200 triệu đồng.
2. Bài toán và giải pháp chuyển đổi số tại các bộ, ngành xuất sắc nhất: 02
giải x 200 triệu, tổng là 400 triệu đồng (02 giải trao cho người đưa ra bài toán và
người có giải pháp giải bài toán).
3. Bài toán và giải pháp chuyển đổi số tại địa phương xuất sắc nhất: 02
giải x 200 triệu, tổng là 400 triệu đồng (02 giải trao cho người đưa ra bài toán và
người có giải pháp giải bài toán).
4. Bài toán và giải pháp chuyển đổi số tại doanh nghiệp xuất sắc nhất: 02
giải x 200 triệu, tổng là 400 triệu đồng (2 giải trao cho người đưa ra bài toán và
người có giải pháp giải bài toán).
5. Bài toán và giải pháp chuyển đổi số cho các dự án vì cộng đồng xuất
sắc nhất: 02 giải x 200 triệu, tổng là 400 triệu đồng (02 giải trao cho người đưa
ra bài toán và người có giải pháp giải bài toán).
Tổng giá trị các giải thưởng: 1,8 tỷ VNĐ.
Đăng ký tham gia
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký trực tuyến qua Cổng
thông tin Cuộc thi tại địa chỉ
https://vietsolutions.net.vn/.
2. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
a) Thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân đề xuất bài toán
- Tên, vai trò, quá trình học tập và kinh nghiệm công tác của tất cả thành
viên trong nhóm đề xuất bài toán;
- Danh sách đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện bài toán.
b) Thông tin về bài toán
Thông tin về bài toán được trình bày dưới dạng slide thuyết trình, tập
trung vào những
nội dung sau đây:
- Tên bài toán;
- Mô tả chi tiết bài toán (quy mô thị trường, tập đối tượng mục tiêu, thực
trạng, vấn đề hiện hữu…);
- Mô tả lời giải, giải pháp;
- Kế hoạch triển khai;
- Sản phẩm mẫu, sản phẩm đang chạy thử, khách hàng (nếu có);


- Thông tin khác.
c) Một đoạn video từ 1-3 phút truyền tải được các nội dung thực tế của bài
toán.
Phương thức tổ chức
1. Cuộc thi gồm 03 vòng thi
a) Vòng thi thứ nhất: Sơ loại
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký và gửi trực tuyến nội dung đề
xuất bài toán chuyển đổi số, giải pháp công nghệ mới hoặc nền tảng chuyển đổi
số qua Cổng thông tin Cuộc thi tại địa chỉ:
https://vietsolutions.net.vn/.
- Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các cuộc họp Hội đồng chấm thi
Vòng Sơ loại cho từng hạng mục (tổng cộng tối đa 100 giải pháp) để tiến vào
vòng Bán kết và truyền thông rộng rãi từ 10 đến 20 giải pháp xuất sắc cho mỗi
hạng mục trên do Hội đồng chấm thi đánh giá, lựa chọn lên các phương tiện
thông tin đại chúng.
b) Vòng thi thứ hai: Bán kết
- Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các cuộc họp Hội đồng chấm thi
Vòng Bán kết cho từng hạng mục.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có giải pháp được lựa chọn vào Vòng
Bán kết tham gia thuyết trình trực tiếp đề án của mình và phản biện với Hội
đồng Chấm thi.
- Hội đồng chấm thi lựa chọn ra 05 giải pháp xuất sắc nhất trong từng
hạng mục (tổng cộng 25 giải pháp) tiến vào Vòng Chung kết.
c) Vòng thi thứ ba: Chung kết
- Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các cuộc họp Hội đồng chấm thi
Vòng Chung kết cho từng hạng mục.
- Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có giải pháp được lựa chọn vào Vòng
Chung kết sẽ trải qua ba phần thi:
+ Phần thi thứ 1: Các đội thi giới thiệu về Giải pháp của mình trước hội
đồng chấm thi.
+ Phần thi thứ 2: Mỗi đội thi được Hội đồng chấm thi đặt ra một tình
huống thử thách trong quá trình vận hành giải pháp. Nhiệm vụ của đội thi là đưa
ra phương án tối ưu nhất để giải quyết và thuyết phục Hội đồng chấm thi. Hội
đồng chấm thi lựa chọn 03 đội thi có giải pháp xuất sắc nhất để tiến vào Vòng 3.


+ Phần thi thứ 3: 03 đội thi sẽ phản biện với Hội đồng chấm thi và 02 đội
thi còn lại.
Hội đồng chấm thi sẽ căn cứ vào phần trình bày và phản biện của các đội
thi trong 3 phần thi để lựa chọn từ 01 đến 02 đội thi có giải pháp xuất sắc nhất
tùy từng hạng mục.

 
Quyết định 466/ QĐ- BGD ĐT về việc công bố kết quả hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật
thông tư 18/2023- TT-BGDĐT về việc hướng dẫn xây dựng trường học an toàn,phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDPT, GDTX
THÔNG TƯ 20/2023 HƯỚNG DẪN VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐỊNH MỨC SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ CÁC TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT CÔNG LẬP
THÔNG TƯ 08/2023 - BGDĐT VỀ SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH BỔ NHIỆM, XẾP LƯƠNG GIÁO VIÊN
nghị định 112/2020 về xử lý kỷ luật CB-CV-VC
nghị định 71 về việc sửa đồi nghị đinh 112/2020
Quyết định 535/QĐ-TTg phê duyệt đề án nâng cao năng lực, ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn năm 2030 đinh hướng đên 2045
nghị quyết 30-NQ/TU về đề án 06 của tỉnh ủy Khánh Hòa
thông tư 27-2022 hướng dẫn sự tham gia của trẻ em vào hoạt động của gia đình, ngoài cơ sở giáo dục
Thống kê đăng ký dự tuyển 10 năm học 2023-2024, giai đoạn 1.
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VỀ KKNH TẾ- XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA
TÀI LIỆU HƯỚNg DẪN XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÂU LẠC BỘ THỂ THAO TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
BỘ TÀI LIỆU PHÊ DUYỆT HƯỚNG DẪN SƠ CẤP CỨU BAN ĐẦU TAI NẠN THƯƠNg TÍCH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM, HỌC SINH
Cv 929 của SGD-ĐT Khánh Hòa về công tác tuyển sinh lơp 10- năm học 2023-2024
kế hoạch và phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024
nghị định 104/ CP bổ sung một số điều về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú
thông tư 19/2022
thông tư 16/2022 quy định tiêu chuẩn thư viện
tông tư 17/2022
THÔNG TƯ 25-2020 CỦA BỘ GDĐT
THÔNG TƯ 32-2020 CỦA BỘ GDĐT
THÔNG TƯ 36-2017 CỦA BỘ GDĐT
THÔNG TƯ 26-2020 CỦA BỘ GDĐT
THÔNG TƯ 22-2021 CỦA BỘ GDĐT
NGHỊ QUYẾT 12/2022/NQ- HĐND ngày 23/9/2022 cảu HĐND tỉnh Khánh Hòa
QUYẾT ĐỊNH SỐ 2447/QD-BYT (6/9/2022) - BAN HÀNH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHẨU TRANG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NƠI CÔNG CỘNG.
Công văn số 1929/SVHTT-QLTDTT ngày 04/8/2022 của Sở VH&TT tỉnh KH về việc Thông báo thời gian phát sóng hướng dẫn tập luyện môn Đá cầu, Bơi, lội trên sóng KTV năm 2022
Thông báo chiêu sinh các lớp năng khiếu khóa hè 72 năm 2022 của Nhà thiếu nhi Diên Khánh
Công văn số 1142/SGDĐT-QLCL ngày 21/5/2022 của Sở GD & ĐT Khánh Hòa v/v thông báo địa điểm các hội đồng coi thi Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023
Thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng từ năm học 2022-2023 trong trường THCS Phan Chu Trinh
Công văn số 122/PGD&ĐT-YT ngày 23/02/2022 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh V/v thực hiện triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Công văn số 122/PGD&ĐT-YT ngày 23/02/2022 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh V/v thực hiện triển khai Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học
Công văn số 1044/PGD&ĐT-THTĐ ngày 01/12/2021 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh về việc triển khai Luật Thanh niên 2020
Công văn số 867/PGD&ĐT-THTĐ ngày 15/10/2021 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh v/v Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"
Công văn số 754/PGD&ĐT-THTĐ ngày 21/9/2021 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh v/v tuyên truyền một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19
Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Công văn số 582/PGD&ĐT-GDTH ngày 16/7/2021 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh v/v hướng dẫn tuyên truyền, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Công văn số 533/PGD&ĐT-THTĐ ngày 28/6/2021 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh v/v Triển khai thực hiện Thông tư 14/TT-BGDĐT ngày 20/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Công văn số 402/PGD&ĐT-THTĐ ngày 25/5/2021 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh V/v triển khai thực hiện Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ
Công văn số 07/TB-PCT ngày 21/5/2021 của Trường THCS Phan Chu Trinh về việc thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng từ năm học 2021 - 2022 trong trường THCS Phan Chu Trinh.
Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thống kê đăng ký theo trường THPT công lập tuyển sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022
Công văn số 315/PGD&ĐT-YT ngày 29/4/2021 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh V/v triển khai Công điện số 540/CĐ-TTg và Công điện 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư số 02, 03/2021/TT-BGD&ĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường TH, THCS công lập
Công văn số 204/PGD&ĐT-GDTHCS ngày 24/3/2021 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh V/v Triển khai hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022
Công văn số 170/PGD&ĐT-GDTHCS ngày 17/3/2021 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh v/v hỗ trợ tổ chức tư vấn tuyển sinh hệ Trung cấp và văn hóa THPT hệ GDTX năm học 2021-2022
Công văn số 170/PGD&ĐT-GDTHCS ngày 17/3/2021 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh v/v hỗ trợ tư vấn tuyển sinh hệ Trung cấp và văn hóa THPT hệ GDTX năm học 2021-2022
Công văn số 117/PGD&ĐT-KH ngày 02/3/2021 của Phòng GD&ĐT Diên Khánh v/v triển khai thực hiện NQ số 08-NQ/TU ngày 11/01/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh KH Khóa XVIII
Công văn số 99/PGD&ĐT-GDTHCS ngày 25/02/2021 của Phòng GD & ĐT Diên Khánh v/v thông báo danh mục sách giáo khoa 6 theo Chương trình giáo dục Phổ thông 2018
Quyết định số 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ y tế v/v ban hành hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
 Liên kết web
 Hình ảnh
 CLB sáng tác
151 Lý Tự Trọng, Diên Khánh
Tel: 058-6259077 / 3580336 / 2214346.
Email: c2pctrinh.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:....................................
Thiết kế bởi CenIT