Could not find file 'C:\www\vhosts\c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn\httpdocs\Portals\0\Xsl\news_relative.xsl'. Trường Trung Học cơ sở Phan Chu Trinh > Tin chi tiết
  Đăng Nhập
  
chinh phu dien tu
  
 Lượt truy cập
  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2011-2012

PHÒNG GD & ĐT DIÊN KHÁNH         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                       

     Số: 05 / TB -PCT                                                  Diên Khánh, ngày 03 tháng 5  năm  2011.

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 6

NĂM HỌC : 2011- 2012

                                                                                          

          Căn cứ công văn số  226/HD –PGD & ĐT ngày 29/4/2011 của  Phòng Giáo dục &Đào tạo Diên Khánh về việc Hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2011-2012.

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ –PGD & ĐT ngày 21/3/2011 của Phòng Giáo dục & đào tạo Diên Khánh về  kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2011-2012 .

Năm học 2011 -2012, trường THCS Phan Chu Trinh có chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 là : 333 hs/ 10 lớp. Trong đó: Diên Thạnh: 62 ; TH Thị Trấn 1: 208 ; TH Thị Trấn DK: 52 ; Huyện khác: 11.

*Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh (Do trường tiểu học gởi đến)

                   Ngày 23 tháng 6 năm 2011

*Hồ sớ gồm:

a) Đơn xin dự tuyển (theo mẫu)

          b) Bản chính học bạ có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học của Hiệu trưởng         

c)  Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

          d) Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

          e) Danh sách học sinh (mẫu 2) và đĩa mềm chứa dữ liệu.

Lưu ý:

- Nếu có học sinh lớp 5 do điều kiện gia đình khó khăn đặc biệt, xin dự tuyển vào một trường THCS trái tuyến thuộc địa bàn huyện thì học sinh này vẫn phải làm hồ sơ  gửi đến trường THCS đúng tuyến như những học sinh khác. Ngoài ra học sinh này phải làm thêm 1 đơn khác xin dự tuyển vào trường trái tuyến, có ghi rõ lý do và kèm theo giấy tờ chứng minh gửi cho trường tiểu học đang học. Trường tiểu học có trách nhiệm thu nhận đơn, các giấy tờ chứng minh và lập danh sách tổng hợp.

          -  Những học sinh lớp 5 có hộ khẩu tại Diên Khánh nhưng học trên địa bàn ngoài huyện, nay có nguyện vọng  dự xét tuyển vào lớp 6 tại trường THCS thuộc huyện Diên Khánh theo đúng tuyến hộ khẩu thì nộp hồ sơ dự tuyển về trường THCS Phan Chu Trinhtrước ngày 09/7/2011.

          *Thời gian họp Hội đồng tuyển sinh để tiến hành xét tuyển vào lớp 6 của trường là 07 giờ 00 ngày 13 tháng 7 năm 2011./.  

HIỆUTRƯỞNG                                                                              ( Đã ký tên và đóng dấu)

                                                                                             LÝ THÀNH PHÚ                          

 
Triển khai thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/537/Default.aspxSản phẩm của Học sinh trường THCS Phan Chu Trinh tham gia dự án YouthSpark/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/530/Default.aspxKế hoạch tổ chức tham gia cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2017 - 2018/Portals/0/images/bullet.gif/Portals/0//images/new.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/527/Default.aspxLịch Kiểm tra Học kỳ I năm học 2017-2018/Portals/0/images/bullet.gif/Portals/0//images/new.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/522/Default.aspxThông báo về việc ban hành Quy tắc Ứng xử Văn hóa của trường THCS Phan Chu Trinh/Portals/0/images/bullet.gif/Portals/0//images/new.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/521/Default.aspxThông báo khẩn của Trường THCS Phan Chu Trinh/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/518/Default.aspxCông văn số 1940/SGDĐT-CTTT ngày 22/9/2017 của Sở GD & ĐT Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/510/Default.aspxKế hoạch ôn tập và thi lên lớp năm học 2016-2017/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/502/Default.aspxQuyết định số 2132/QĐ-CTUBND ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa./Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/503/Default.aspxKế hoạch ôn tập và kiểm tra Học kỳ 2 năm học 2016-2017/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/496/Default.aspxCông văn Hướng dẫn thi và Tuyển sinh năm 2017 của Sở GD & ĐT Khánh Hòa/Portals/0/images/bullet.gif/Portals/0//images/new.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/493/Default.aspxCông văn số 431/SGDĐT-GDTrH ngày 14/3/2017 của Sở GD & ĐT Khánh Hòa về việc Tuyển chọn học sinh tham gia dự tuyển học bổng ASEAN năm 2018/Portals/0/images/bullet.gif/Portals/0//images/new.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/490/Default.aspxThông tư 162/2016/TT-BQP ngày 21/10/2016/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/488/Default.aspxMột số Văn bản về công tác tuyển sinh năm 2017/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/482/Default.aspxLỊCH ÔN TẬP THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2013-2014/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/323/Default.aspxLỊCH THI LÊN LỚP NĂM HỌC 2013-2014/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/325/Default.aspxTHÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 NĂM HỌC 2013-2014/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/322/Default.aspxCHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11/2012)/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/276/Default.aspxPHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM 2012-2013/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/199/Default.aspxKẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/175/Default.aspxLỊCH THI HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2011-2012/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/177/Default.aspxTHÔNG BÁO V/v thi giải toán trên Internet cấp trường năm học 2011-2012/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/178/Default.aspxLỊCH ÔN TẬPTHI LÊN LỚP NĂM HỌC 2010-2011/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/135/Default.aspxTHÔNG BÁO/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/136/Default.aspxTHÔNG BÁO MÔN THI THỨ 3 KỲ THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2011-2012/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/126/Default.aspxHƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2010-2011/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/122/Default.aspxLỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2011/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/123/Default.aspxLỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2010 - 2011/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/117/Default.aspxKẾT QUẢ THI HSG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/118/Default.aspxKẾT QUẢ CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/115/Default.aspxKế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm học kỳ II - cụm II năm học: 2010 - 2011./Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/76/Default.aspxLịch sinh hoạt chuyên môn cụm lần I (28/10/2010) Cụm 2/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/77/Default.aspxQuyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi giải toán trên Internet cấp trường năm học 2010 – 2011/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/78/Default.aspxQuyết định về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi Violympic Tiếng Anh cấp trường năm học 2010 – 2011./Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/79/Default.aspxQuyết định về việc Thành lập BCĐ TTSP năm thứ 3 (Khóa 34) Trường CĐSP Nha Trang năm học: 2010 - 2011/Portals/0/images/bullet.gif/images/noimage.gif/images/noimage.gifhttp://c2pctrinh-dk.khanhhoa.edu.vn/TinChiTiet/tabid/105/id/80/Default.aspx
 Liên kết web
 Hình ảnh
 CLB sáng tác
151 Lý Tự Trọng, Diên Khánh
Tel: 058-6259077 / 3580336 / 2214346.
Email: c2pctrinh.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung:....................................
Thiết kế bởi CenIT